A projektről

Projekt címe: Fenntartható térségi modellprogramok megalapozása a Nyugat-dunántúli régióban
Főpályázó: Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Partnerszervezetek: PANENERG Pannon Megújuló Energia Közhasznú Nonprofit Kft., Zala Termálvölgye Egyesület
Megvalósítás időszaka: 2014. június – 2014. december

A projekt átfogó célja a Zala Termálvölgye és a Szigetköz – Mosoni-sík térség területén egy olyan kistérségi klímavédelmi és fenntartható gazdaságfejlesztési modell kezdeményezése, ahol az energia-megtakarításra és a megújulókra való áttérés révén erősödik a kistérség vásárlóereje, javul környezetminősége és a lakosság életminősége, és az erősödő helyi bizalmi partnerségi viszonyok között erősödik a helyi termékek és helyi szolgáltatások szerepe is.
Célunk, hogy a Zala Termálvölgye és a Szigetközi térségek erősebben támaszkodjanak saját erőforrásaikra, legyenek azok energiaforrások, közösségi kezdeményezőkészség, tudás, vagy éppen helyi termék. Ezt a célt hosszú távon lehet elérni. A projekt specifikus célja ezért létrehozni azt a kistérségi szellemi műhelyt, amely a helyi szereplőkkel együttműködve, a PANENERG klaszter munkaszervezetére és a partner HACS párhuzamosan gyűjtött tapasztalataira építve alakítja ki egy karbonmentes gazdaság alapjait. Cél, hogy elkészítsük 24 db, a Zala Termálvölgye térséget és 10 db, Szigetközt jól reprezentáló épület energetikai auditját és fejlesztési javaslatát. Célunk továbbá, hogy ezen alapra építve meghatározzuk, hogy ezáltal mekkora gazdasági potenciál van az energiahatékonyság és megújulók alkalmazása miatt az energetikai kiadások helyben tartására. Mindehhez a helyi vezetőket, vállalkozókat és szakértőket egy fórum-sorozat során keresnénk fel és választanánk ki. A kezdeményezés hitelességét egy demonstrációs funkciót is betöltő program-központ létrehozásával erősítenénk meg, Zalaszentgrót egykori zeneiskolájának energiatakarékos és megújulókra épülő felújításával.

Projekt keretében megvalósuló fontosabb tevékenységek:
A zalaszentgróti városközpontban fekvő egykori zeneiskola, teljes energiahatékonysági és megújuló energetikai felújításon és átalakításon esik át. Az új Zalaszentgróti Fejlesztési/Fenntarthatósági Iroda (ZAFFIR) egyszerre lesz bemutatóhely, minden elemében mért és eredményeivel közzétett modell-ház, és a kistérség karbonmentes fenntartható fejlődési rendszerközpontja. Az épület szigetelése terén az EU által a jövőben elvárt mértéket, szellőzésben a hővisszanyerő szellőzést, fűtésben a napelemmel előállított villamosenergiával működtetett, levegő-vizes hőszivattyút tudjuk demonstrálni.
A 158 m2 hasznos alapterületű épületben többek között három iroda, egy tárgyaló, bemutató tér, közösségi vizesblokkok és egy rendezvényeket ellátó kisebb kiszolgáló konyhahelyiség marad. Az épületben a fenntartható fejlődés központú térségfejlesztést menedzselő, segítő munkatársak, szervezetek kapnak helyet működése során.
A projekt során szakemberek általi felmérésekre alapozva létrejön egy térségi épület-energetikai adatbázis (ZV). Az adatbázis épületek auditjára és a térségi megújuló energiákkal való energiabiztosítás fejlesztésére épül ki. A vizsgált épületeknek vidékfejlesztési-közösségi célokat kell szolgálniuk, továbbá reprezentálniuk kell a városban és térségében előforduló tipikus helyi épületeket – hogy ez alapján a teljes közszféra, és a vállalkozói és lakossági ingatlanok energia-igénye meghatározható legyen. Csoportosításra kerülnek az egyes épület-típusok és meghatározásra kerül, hogy ezek felújítása, üzemeltetése milyen eddigi kiadást takarít meg, illetve milyen bevételt generál helyi vállalkozóknak, így hány munkahelyet teremt.
A partner térségben (Szigetköz - Mosoni-sík) a PANENERG Nonprofit Kft. mér fel 10 épületet. Ennek a célja, hogy összehasonlítható alapot teremtsen, így stabilabb alapokra helyezhessük a térségi program terveit. Emellett a 10 partner HACS épület a partner térségben újabb feladatot, a térségnek pedig a helyi kezdeményezés elindításának a lehetőségét adja meg.
A projektet végigkíséri 5 fórum, amelyen egy-egy meghívott szakember és a helyi, szellemi műhelybe meghívandó önkormányzati, vállalati és civil vezetők 5 témában (pl. önkormányzatok katalizátor szerepe, kezdeti piac megteremtése, vállalati szektor és lakóingatlanokban rejlő piaci lehetőségek, helyi vállalkozók felkészítése, közösségi felelősségvállalás, helyben tartott kiadások és fejlesztések munkahelyteremtő hatása), osztják meg egymással a gondolataikat.